Pers

Voka interviewt Hassan Al Hilou

Hassan Al Hilou, 21 jaar, startte als tiener al een eerste onderneming, schreef een boek en zetelt intussen in de bestuursraden van Beci en Cultuurconnect. Recent haalde hij 1,5 miljoen euro op bij bedrijven en overheden om Capital op te richten, waarmee hij de Brusselse jeugdwerkloosheid wil aanpakken. Voor Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie, voldoende reden om de jonge ondernemer te interviewen. Hieronder leest u een uittreksel uit het interview dat in Voka nieuws verscheen.

Op de vraag hoe Capital het verschil kan maken in de Brusselse jeugdwerkloosheid antwoordt Hassan Al Hilou: ‘Het probleem is dat de jongeren hun weg niet vonden in het bestaande aanbod. We zijn naar hen gaan luisteren en zo from bottom-up beginnen bouwen. Het bleek dat ze een plek nodig hadden om naartoe te kunnen komen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn om financieel zelfstandig te worden. Capital is die plaats en hier kunnen jongeren zich ontwikkelen en de ondernemerswereld leren kennen. We gaan niets nieuw bedenken, maar bundelen het bestaande aanbod en begeleiden de jongeren hierin.’

De bedrijven en overheden geven niet zomaar meer dan een miljoen euro. ‘Dat klopt. Iedereen beseft maar al te goed dat de samenleving alleen maar gebaat is met financieel gezonde jongeren. Een bedrijf als Proximus heeft niets aan klanten die hun factuur niet kunnen betalen en als werkgever zijn ze maar zo sterk als hun werknemers. Hoe sterker je de samenleving maakt, hoe beter je er ook zelf van wordt. Uiteraard verwachten onze investeerders wel resultaten. Wanneer ze tevreden zullen zijn? Als we impact creëren. Concreet gaan we per 10.000 euro die we uitgeven, meten hoeveel impact die som gegenereerd heeft: hoeveel jongeren zijn hier terecht gekomen, hoeveel hebben een traject opgestart en hoeveel zijn er daadwerkelijk financieel onafhankelijk geworden dankzij onze begeleiding. Elke euro moet impact genereren.’

Hassan Al Hilou gelooft niet dat hij met Capital kansarme jongeren moeilijk zal bereiken, wel dat ze antwoorden willen op hun vragen en noden. ‘Pas als ze die krijgen, zullen ze in dialoog en participatie gaan. Bovendien willen jongeren niet geknuffeld worden maar uitgedaagd. Je moet ze laten dromen en daar de juiste begeleiding aan koppelen.’

Het interview lees je op de website van VOKA.

Zoek een artikel