Publicaties en analyse

Vlaamse werkzaamheidsgraad herbekeken

Het Steunpunt Werk publiceerde onlangs een Werk.Focus waarin men dieper inging op de werkzaamheidsgraad exclusief studenten, een variant die de (ongewenste) impact van nationale verschillen in onderwijscultuur op de werkzaamheidsgraad uitzuivert. 

In Europees perspectief scoort het Vlaams Gewest op het vlak van de algemene werkzaamheidsgraad middelmatig. Wanneer we echter personen uitsluiten die nog studeren, schuiven we enkele plaatsen op in de Europese ranking. Dit kan verklaard worden door het feit dat Europese regio’s onderling sterk verschillen in het aandeel jongeren dat studeert en in de mate waarin studenten ook betaalde arbeid verrichten. Daarom focuste men in deze publicatie dan ook op de werkzaamheidsgraad exclusief studenten.

In 2018 bedroeg de werkzaamheidsgraad exclusief studenten in het Vlaams Gewest 77,9%. Van de 3,554 miljoen niet-studenten tussen 20 en 64 jaar wonend in het Vlaams Gewest (noemer) waren er 2,770 miljoen aan het werk (teller). De werkzaamheidsgraad exclusief studenten (77,9%) ligt daarmee 3,3 procentpunten hoger dan de globale werkzaamheid (74,6%).  Van de 262 700 studenten tussen 20 en 64 jaar waren er 78 700 of 29,9% aan het werk. 

Als men kijkt naar de evolutie van de globale werkzaamheidsgraad en de variant exclusief studenten tussen 2006 en 2018, zien we dat in Vlaanderen het verschil tussen beide indicatoren toeneemt. Verklaring hiervoor ligt in de toename van het aandeel studenten in de bevolkingsgroep tussen 20 en 64 jaar, en bovendien neemt ook hun werkzaamheid toe. Het verschil tussen de werkzaamheidsgraad exclusief en inclusief studenten is in de twee andere gewesten - en dus ook in België - groter dan in het Vlaams Gewest. In het Brussels Gewest ligt de verklaring daarvoor vooral in het hogere aandeel studenten (9,4% in 2018, versus 6,9% in Vlaanderen). 

U kan de volledige publicatie hier lezen.