Beleidsnieuws

Vlaamse regering zet verder in op duaal leren

In het Vlaams regeerakkoord bevestigen de regeringspartners het geloof in de kansen die duaal leren kan bieden als volwaardige leerweg. De Vlaamse Regering wil de komende legislatuur zowel het onderwijsveld als arbeidsmarktactoren stimuleren om de wederzijdse belangen van duaal leren maximaal te benutten.

De studierichtingen waarbinnen een duaal traject mogelijk is zullen worden uitgebreid. De beoogde uitbreiding beperkt zich bovendien niet tot technische en beroepssecundaire opleidingen. Ook binnen het ASO worden de mogelijkheden voor duaal leren onderzocht en het regelgevende kader met het oog op de uitrol van het duaal leren binnen de hogescholen en het volwassenenonderwijs, wordt op punt gesteld.

Het agentschap Syntra Vlaanderen, dat op dit moment verantwoordelijk is voor de werkplekcomponent en ondernemersvorming, wordt opgeheven en de bevoegdheden worden verdeeld over vier entiteiten. VDAB wordt verantwoordelijk voor de taken m.b.t. de werkplekregisseur duaal leren en leertijd. Het toezicht op de duale trajecten wordt net als het expertisecentrum innovatieve leerwegen ingekanteld bij het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie. Hetzelfde geldt voor het Vlaams partnerschap duaal leren, al zal er daarvoor intensief samengewerkt worden met het departement onderwijs en vorming. VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) wordt tot slot verantwoordelijk voor ondernemingsvorming.