Beleidsnieuws

Vlaams relancebeleid werk en (sociale) economie

De Vlaamse Regering werkt aan maatregelen om in de zogenaamde post-coronaperiode de economie te heropstarten. De Vlaamse commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie hield gisteren (14/05) in dit verband een hoorzitting over het relancebeleid met vertegenwoordigers van de SERV, Groep Maatwerk, de VDAB en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. In dit artikel zoomen we in op de presentaties van de SERV en de VDAB.

Danny Van Assche (voorzitter SERV en gedelegeerd bestuurder UNIZO) en Ann Vermorgen (ondervoorzitter SERV en nationaal secretaris ACV) gaven aan dat de Vlaamse sociale partners klaar staan om een constructieve rol te spelen in alle overlegorganen die de relance in Vlaanderen vorm zullen geven. Het relancebeleid moet volgens de sociale partners snel, veilig, inclusief en toekomstgericht zijn. Het moet het economisch en sociaal weefsel veilig stellen én de crisis benutten als een kans om ook de uitdagingen van de post-coronawereld aan te pakken.

Deze week lanceerde de SERV een eerste nota over het relancebeleid. Deze nota tekent de voornaamste principes en aanbevelingen voor het relancebeleid uit. Tijdens de hoorzitting werd vooral de nadruk gelegd op levenslang leren (e-leren, het VOV …). De komende weken volgen meer gedetailleerde adviezen en rapporten met specifieke voorstellen voor de arbeidsmarkt, economie, begroting ...

Wim Adriaens (gedelegeerd bestuurder VDAB) presenteerde een inschatting over de impact van de coronacrisis. Duidelijk is al dat de dalende lijn van de werkloosheidscijfers onderbroken is en er op korte termijn een sterke stijging is, die vooral te wijten valt aan het stopzetten van uitzendcontracten. VDAB verwacht in de komende maanden een toestroom van meer dan 60000 extra werkzoekenden, waaronder 10000 schoolverlaters in juli en een inhaalbeweging uit de groep van mensen met een leefloon. Om deze uitdaging aan te gaan, zal VDAB maximaal inzetten op zijn nieuwe digitale aanpak. De komende weken start VDAB ook weer gefaseerd de begeleiding op in de fysieke locaties.

In de commissie voor Economie en Werk werd gisterenvoormiddag ook al gedebatteerd over de aanpassing van het VDAB-decreet, waarbij VDAB heel wat meer (regisseurs)opdrachten krijgt. Gezien de besparing die VDAB dit jaar moet doorvoeren wordt dat een hele uitdaging.

Een opname van de hoorzitting tijdens de commissievergadering vindt u hier (het verslag is nog niet beschikbaar).