Beleidsnieuws

Vlaams minister Crevits over het Schoolverlatersrapport

De tendensen in het Schoolverlatersrapport 2020, een pre-coronarapport, zullen wellicht een breuk kennen maar de vaststellingen zullen wel actueel blijven. Vanuit deze overtuiging gaf Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op 18 juni duiding op vragen van Robrecht Bothuyne (CD&V), Loes Vandromme (CD&V) en Tom Ongena (Open VLD) in de Vlaamse Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie.

Twee van de belangrijke vaststellingen in het rapport zijn het belang van een diploma en werkervaring wanneer men een job wilt vinden. Volgens de minister komt het erop aan om blijvend inspanningen te doen om de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen en werkervaring te stimuleren. Ook duaal leren, hoewel pas dit jaar organiek uitgerold na drie jaar proefdraaien, kan een versterkend traject vormen naar een diploma, even waardevol als een theoretisch traject. Dat een STEM-diploma toekomst biedt op de arbeidsmarkt, is geen nieuwe vaststelling. Het is de intentie van minister Crevits om in het actieplan 2020-2030 in samenwerking met Vlaams minister Weyts (NV-A), bevoegd voor Onderwijs, ook meer meisjes warm te maken voor STEM.

Op de vraag of post-corona de vraag naar STEM-profielen even groot zal zijn, bevestigde ze dat het een zeer goede weg naar een job blijft. In de Vlaamse commissie Onderwijs diezelfde dag onderlijnde ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op vraag van Koen Daniëls (N-VA) het belang van een diploma, zeker in een STEM-richting en/of zevende jaar.

Op de vele vragen over welke initiatieven VDAB neemt en zal nemen voor kwetsbare en laaggeschoolde jongeren, zeker gezien de coronacrisis, verwees de minister naar haar voorgaande antwoorden. Wel gaf ze een aantal klemtonen mee: NEET-jongeren zijn bij een crisis vaak de eerste slachtoffers maar VDAB en de partners staan klaar om hen snel in een gerichte en gepersonaliseerde dienstverlening op te nemen of met een warme overdracht in een gespecialiseerde trajectbegeleiding toe leiden. VDAB zal begin juli een reclamecampagne lanceren, gericht op jongeren en schoolverlaters, waarbij vooral wordt ingezet op social media. Daarnaast wil minister Crevits de oproep van het Europees Sociaal Fonds om kwetsbare jongeren door gespecialiseerde partners te laten begeleiden, nog voor het reces lanceren. Dat zal de opvolger zijn van de huidige werk-inlevingsprojecten voor jongeren, die eind dit jaar aflopen. Haar administratie onderzoekt bovendien in welk kader een competentieversterkend activeringstraject verder kan gezet worden in gemeenschapsdienst op maat voor wie er na twee jaar niet in slaagt om werk te vinden.

In het onderwijs is meer instroom van leerkrachten hoogdringend. Vanaf volgend academiejaar  zal het voor werkzoekenden dan ook mogelijk zijn om de verkorte educatieve master te volgen, waarmee men aan de slag kan in de hogere graden van het secundair onderwijs. Dat is de eerste master die VDAB structureel erkent als onderwijs-kwalificerend opleidingstraject met VDAB-opleidingscontract of OKOT. Het is primair die gericht op cursisten die een knelpuntgerichte vakdidactiek volgen zoals economie, fysica, informatica, Frans, chemie, …

Wat de zorgsector betreft, maakt het schoolverlatersrapport zeer duidelijk dat leerlingen uit zorgopleidingen vlot aansluiting met de arbeidsmarkt vinden vanwege de ‘dubbele vergrijzing’ (de stijgende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing van de globale bevolking en anderzijds de uitstromende babyboomers uit de zorgsector). Om de instroom te versterken sluit VDAB aan bij de taskforce van het kabinet Welzijn rond de knelpunten in de zorg en neemt VDAB samen met gespecialiseerde partners acties om de beeldvorming over de sector te versterken, de instroom en matching te verbeteren, maar ook kandidaten via heroriëntering of opleiding toe te leiden naar de zorg.

Alle vragen en antwoorden (een hele boterham zoals minister Crevits ze benoemde) leest u hier.