Beleidsnieuws

Visie 2050: vooruitblikken op leren en werken in 2050

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) keurde de Vlaamse regering de conceptnota 'Startnota transitieprioriteit Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan' goed. 

Deze nota kadert in de langetermijnstrategie ‘Visie 2050’ van de Vlaamse Regering die ambities en transities formuleert voor het Vlaanderen van 2050. Vragen als ‘Zal er nog werk zijn in 2050?’, ‘Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit?’ en ‘Hoe leiden we mensen op voor de toekomst?’ zijn vragen die de ministers zullen bezighouden bij het ontwikkelen van deze visie. De centrale ambitie van Visie 2050 is het creëren van welvaart en welzijn in een Vlaanderen waarin iedereen meetelt. Een samenwerking wordt door beide ministers als onmisbaar beschouwd.

Meer informatie kan je vinden op de website van werk.be