Beleidsnieuws

VDAB nu ook bemiddelaar in Brussel

 Minister Philippe Muyters (N-VA) brengt meer duidelijkheid over het nieuwe principeakkoord tussen VDAB en Actiris. Dit akkoord moet op 1 juli nog door de gezamenlijke raden van bestuur van Actiris en VDAB worden goedgekeurd. In dit akkoord worden noch streefcijfers, noch een scope van bemiddeling opgenomen. 

In Vlaanderen worden de beste resultaten behaald met werkzoekenden die bemiddeld worden tijdens hun beroepsopleiding. Brusselse werkzoekenden die nu een beroepsopleiding volgen bij VDAB moeten wachten tot wanneer deze beroepsopleiding afgerond is om aan de bemiddeling te kunnen starten. Dit akkoord moet daar verandering in brengen. Concreet wil dit zeggen dat Actiris Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalig perspectief hebben kan doorsturen naar VDAB voor beroepsopleiding, maar ook voor bemiddeling. 

In dit akkoord worden er geen geografische grenzen vastgelegd. VDAB zal de Brusselse werkzoekenden naar een job in Vlaanderen en in Brussel kunnen bemiddelen. Actiris zal de werkzoekenden met een Nederlandstalig beroepsperspectief naar de VDAB doorverwijzen. Dit kunnen Nederlandstalige Brusselaars, maar ook Franstaligen of anderstaligen zijn. De werkzoekende moet wel minimum één taalniveau behaald hebben.

Voor deze bemiddeling van Brusselse werkzoekenden zal Actiris VDAB financieren.

Lees het verslag van de vragen in de Commissie Werk van het Vlaams Parlement