Beleidsnieuws

Van leren en werken naar duaal leren

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de onderwijsvorm leren en werken stelselmatig ingekanteld worden in de onderwijsvorm duaal leren. Deze overgang heeft heel wat gevolgen voor de centra voor deeltijds onderwijs (CDO’s) en Syntra vzw’s inzake het opleidingsaanbod, de aanloopstructuuronderdelen en de eindtermen. De overgang van leren en werken naar duaal moet afgerond zijn in het schooljaar 2025-2026.

Opleidingsaanbod

Ten eerste verandert het opleidingsaanbod van de CDO’s en Syntra vzw’s. Het opleidingsaanbod zal daarbij bestaan uit enerzijds duale studierichtingen en anderzijds aanloopstructuuronderdelen. De CDO’s en Syntra vzw’s zullen hun huidig opleidingsaanbod leren en werken kunnen omzetten naar het nieuwe opleidingsaanbod duaal.

Aanloopstructuuronderdelen

Ten tweede worden er ook aanloopstructuuronderdelen ontwikkeld die aan de verschillende duale studierichtingen verbonden zijn. Deze aanloopstructuuronderdelen zijn bedoeld voor leerlingen die nog niet klaar zijn om in te stappen in een duaal traject. In een aanloopstructuuronderdeel kunnen jongeren via een traject op maat werken aan hun arbeidsvaardigen en -attitudes of worden ze geholpen bij het opmaken van een cv, solliciteren en actief zoeken naar werk. Tot nog toe werden de aanloopstructuuronderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooralsnog enkel toegepast in het deeltijds onderwijs. Naast het aanbod van rechtstreeks afgeleide aanloopstructuuronderdelen komt er ook een breder oriënterend aanbod van aanloopstructuuronderdelen. Deze zijn bedoeld voor arbeidsbereide leerlingen zonder duidelijke studieoriëntatie.

Eindtermen

Op 1 september 2021 zullen ook de nieuwe eindtermen van kracht zijn. Deze nieuwe eindtermen zullen ook van toepassing zijn op het stelsel leren en werken. Aangezien de opleidingen in leren en werken niet gekoppeld zijn aan een graad, kunnen de oude eindtermen nog in het schooljaar 2021-2022 gehanteerd worden. Vanaf schooljaar 2022-2023 moeten de nieuwe eindtermen worden gehanteerd.

De volledige tijdslijn van de concordantie en de overgangsmaatregelen zijn terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs en Vorming

De volledige mededeling van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) aan de Vlaamse Regering inzake de overgang van leren en werken naar duaal en de aanloopfase vindt u hier terug.