Nieuws uit de sector

Update impact coronacrisis op studentenwerk

In normale omstandigheden, zonder COVID-19, mogen studenten 475 uren werken als jobstudent. Dan zijn ze enkel de solidariteitsbijdrage van 2,71% verschuldigd.  De regering maakte hierop een uitzondering om studenten aan te moedigen om (meer) aan de slag te gaan tijdens de coronacrisis. Deze nieuwe maatregel werd in de nieuwsbrief van 05/06/2020 verder verduidelijkt. In dezelfde nieuwsbrief werd vermeld dat de regel voor kindergeld voor jongeren die in Brussel wonen nog niet werd aangepast. Daar komt nu verandering in.

Indien een student meer dan 240u in het 2de kwartaal (april-mei-juni) werkt, dan verliezen de ouders normaal gezien het kindergeld voor deze drie maanden. Deze regel werd recent voor Brussel aangepast. De uitzonderingsregeling zegt dat deze beperking niet geldt voor het 2de kwartaal van 2020. Concreet mogen studenten dus meer dan 240 uren werken in het 2de en 3de kwartaal van 2020, ook als de student het volgende schooljaar niet verder studeert.

Opgelet: vanaf oktober 2020, bij de start van het 4de kwartaal geldt deze uitzonderingsmaatregel niet meer en is de beperking van 240 werkuren opnieuw van kracht! Hier dienen jobstudenten en ouders dus wél rekening mee te houden. De verdere maatregelen en eventuele versoepelingen die genomen zullen worden kunnen steeds teruggevonden worden op de website van Student@Work op de pagina i.v.m. de coronacrisis.