Publicaties en analyse

Uitzendwerk wacht op heropleving

In februari 2021 ging het uitzendwerk er met 8,23% op achteruit in België ten opzichte van februari 2020, maar als we vergelijken op maandbasis, dan zien we eigenlijk een status quo. Dat is het belangrijkste resultaat van een recente analyse van Federgon, de sectorfederatie van de uitzendsector (interimwerk). Een heropleving van de sector laat nog op zich wachten door de talrijke sluitingen van bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals hotels, restaurants, events, amusementsparken, luchthavens.

Toch zijn er regionale verschillen. Terwijl het uitzendwerk er op jaarbasis in Wallonië in februari 2021 “slechts” met 6,29% op achteruitging, en in Vlaanderen met 7,76%, is dat in Brussel met 16,73%. In de drie gewesten kregen blue collar-jobs bovendien hardere klappen dan white collar-jobs.

Het Belgische businessklimaat is sterker geworden in alle sectoren, maar iets bescheidener in de maakindustrie, stelt Federgon vast. De bouwindustrie en gerelateerde sectoren, en de handelssector boeren dan weer wat slechter. Retailers gaan er van uit dat de vraag naar goederen en jobs de komende maanden zal stijgen. Ook de bouwindustrie, business-gerelateerde diensten en maakindustrie zien de toekomst eerder positief tegemoet.

Het cijfermateriaal vindt u hier.