Beleidsnieuws

Uitwisseling onderwijskrachten

Zowel Vlaanderen als het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kampen met een lerarentekort. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest delen Actiris en VDAB nu kennis en middelen in de zoektocht naar nieuwe leerkrachten.

Met het nieuw samenwerkingsakkoord tussen Actiris en VDAB, waaraan de Vlaamse Regering op 11 december 2020 haar goedkeuring gaf, kan de informatie- en vacature-uitwisseling tussen VDAB en Actiris in de toekomst fors verbeteren. Zo zou VDAB de vacatures die bij Actiris gemeld worden, ontvangen via een automatische flux.

Op een schriftelijke vraag van Annabel Tavernier (N-VA) gaf Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Hilde Crevits (CD&V), een stand van zaken: ‘Het Samenwerkingsakkoord is al twee keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ondertussen hebben we het advies van de Raad van State bekomen, maar wordt er aan de kant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog gewacht op het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zou er voor de zomer moeten zijn waarna de respectievelijke Regeringen het samenwerkingsakkoord definitief kunnen goedkeuren. Het Samenwerkingsakkoord legt de basis om de uitwisseling van de vacatures te verbeteren. De uitwisseling heeft als doelstelling om de automatische matching uit te voeren op alle vacatures en zo een groter potentieel op de Brusselse arbeidsmarkt te bereiken.'

Knelpunt blijft dat er weinig Nederlandstalige werkzoekenden zijn. De kloof tussen de kennis Nederlands bij de Brusselse werkzoekenden en de kennis die nodig is om in het Nederlandstalig onderwijs aan de slag te kunnen, zelfs om een opleiding tot leerkracht te starten, is zeer groot.

Op de vraag hoeveel vacatures voor onderwijzend en leidinggevend personeel in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van Actiris naar VDAB ondertussen werden doorgestuurd, gaf de minister een aantal data in tabellen mee. Het totale aantal doorverwijzingen van Actiris naar VDAB, over alle sectoren heen, is in 2020 met ruim een derde gedaald ten gevolge van de coronacrisis. De voorbije 4 jaar zijn slechts 12 Brusselse werkzoekenden, doorverwezen door Actiris, gestart in een VDAB-traject. De beperkte kennis Nederlands is meestal de oorzaak waarom de werkzoekende niet kiest voor een traject binnen de onderwijssector. Naast de werkzoekenden, doorverwezen door Actiris, zijn er in de periode 2017-2020 ook 34 onderwijsopleidingen gestart voor Brusselse werkzoekenden, die spontaan de opleiding aangevraagd hebben. Het volledige antwoord lees je hier.

Minister Crevits gaf tevens antwoord op een schriftelijke vraag van Axel Ronse (N-VA) rond de bestaande samenwerking tussen VDAB, Actiris en Forem, dewelke ook opvolging en intensivering van de uitwisseling van werkaanbiedingen beoogt, zodanig dat de interregionale arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië bevorderd wordt. De minister gaf de aantallen per sector mee en herhaalde dat de coronapandemie verantwoordelijk was voor een daling van 20%. De sectoren van tewerkstelling met het meeste aantal automatisch verstuurde vacatures zijn ‘Interimbureaus en Arbeidsbemiddeling’, de ‘Groot- en kleinhandel’ gevolgd door het ‘Onderwijs’.