Beleidsnieuws

Toekomstvisie minister Weyts op duaal lesgeven

Op de Vlaamse Commissievergadering voor Onderwijs van 27 mei polsten parlementsleden naar de toekomstvisie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de opportuniteiten en de kansen van het duaal lesgeven. Concreet betekent duaal lesgeven dat een persoon tewerkgesteld is in een bedrijf en tegelijkertijd lesgeeft op een school. Sinds het schooljaar 2020-2021 loopt het project waarbij wordt nagegaan hoe deze vorm van lesgeven succesvol tot stand kan komen.

ESF-project duaal lesgeven

Minister Weyts gaf aan dat het project inzake het duaal lesgeven in het secundair onderwijs als een proeftuin loopt tot het einde van het schooljaar 2021-2022. Aan de proeftuin werken twee sectororganisaties mee, namelijk essenscia en Volta. Beide organisaties gaven aan dat een aantal bedrijven kandidaat zijn om deel te nemen aan het project. Ook werden er al een aantal secundaire scholen gecontacteerd. Door de coronapandemie zijn er dit schooljaar nog geen duale lesgevers aan de slag geweest. Zij moeten immers eerst een didactisch traject volgen aan een hogeschool en deze lessen konden door de pandemie niet doorgaan. Weyts kon dus nog geen resultaten van de tussentijdse evaluatie op deze commissievergadering meegeven, maar hoopt er wel op dat dit project enkele opportuniteiten blootlegt voor zowel de lerenden, de leerkrachten, de directie, maar ook de bedrijfswereld. Parlementsleden uit de commissie onderwijs peilden naar een mogelijke verlenging van de proeftuin, maar daarvoor wacht Weyts de tussentijdse evaluatie van het project af.

Zomerscholen

Ben Weyts, maar ook parlementsleden zoals Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), Jo Brouns (CD&V), Johan Danen (Groen) en Koen Daniëls zijn believers van het duaal lesgeven en dus ook van de aangekondigde zomerscholen. Bij deze zomerscholen zetten werkgevers hun schouders onder het project door zelf voor de klas te gaan staan. Het doel van dit project is om de leerachterstand van kwetsbare jongeren weg te werken. Deze bijdrage van ondernemers zet natuurlijk het principe van duaal lesgeven extra in de verf. 

Link met duaal leren

Parlementsleden Brouns en Daniëls gaven in de commissievergadering ook aan grote opportuniteiten te zien in het duaal lesgeven voor de uitbouw van de onderwijsvorm duaal leren. Door het systeem van duaal lesgeven verbetert het contact tussen bedrijven en scholen waaruit nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan en dus ook nieuwe kansen voor duaal leren biedt.

De volledige vraag om uitleg over het duaal lesgeven aan minister Weyts vindt u hier terug.