Nieuws uit de sector

Toekomst van het onderwijs

Voka publiceerde bij het begin van het schooljaar een studie over educatieve technologie (EdTech) waarin ze aangeven dat scholen en lerarenopleidingen voluit de kaart moeten trekken van digitale onderwijstechnologie om de jongeren klaar te maken voor de 21e eeuw. 

Volgens Voka is het belangrijk om jongeren voor te bereiden op de gedigitaliseerde werkomgeving waarin ze later terecht zullen komen, en biedt het hen ook de kans om de ongelijkheid tussen leerlingen op basis van hun afkomst weg te werken.

Toch zijn er nog enkele drempels om EdTech echt ingang te doen vinden in de klaslokalen. Een eerste probleem is de uitrusting in scholen op vlak van ICT. Daarnaast is de gebrekkige technologische kennis van de leerkrachten het tweede grote probleem. Zo blijkt dat slechts 29% van de leerkrachten ICT regelmatig laat gebruiken voor schoolwerk, terwijl het OESO-gemiddelde 53% bedraagt. Nochtans zijn er heel wat voordelen aan verbonden, en kunnen ze op die manier meer tijd besteden aan lesgeven. 

Bovendien is er ook bij de schoolbesturen een inhaalbeweging nodig, want slechts 6 op 10 schoolbesturen in het lager onderwijs heeft een ICT-beleidsplan. Dat is 15% minder dan bij vorige bevragingen. Tenslotte kan er vanuit de overheid ook nog een extra inspanning worden gedaan. Zo pleit Voka voor een kenniscentrum voor digitaal onderwijs dat de scholen en leraren actief kan ondersteunen op vlak van ICT.

Meer leest u hier.

Zoek een artikel