Nieuws uit de sector

Tewerkstellingsmaatregelen en diensten voor de socioculturele sector

Welke tewerkstellingsmaatregelen bestaan er voor Brusselse werkzoekenden? Wat kunnen de diensten van Actiris, Tracé Brussel vzw en Sociare betekenen voor werkgevers uit de socioculturele sector (paritair comité 329)?

In het webinar ‘Tewerkstellingsmaatregelen en diensten voor de socioculturele sector’ dat plaats vond op 28 november, namen een twintigtal verschillende werkgevers uit de socioculturele sector deel om kennis te maken met de diensten van Actiris, Tracé Brussel vzw en Sociare.

Actiris stelde haar Dienst Select voor met de voordelen voor werkgevers wanneer deze hun vacatures hieraan toevertrouwen. Ook werden de verschillende premies, zoals korting eerste aanwerving, Phoenix en Activa.Brussel toegelicht.  De werkgevers kregen daarnaast een overzicht van opleidingsmaatregelen - First stage, IBO –FPIe, BIS, Duaal Leren, Taalcheques.  Op deze manier worden win-winsituaties gecreëerd voor alle betrokkenen én net kansen gegeven aan de kwetsbaarste werkzoekenden en jongeren.

Tracé Brussel vzw gaf een voorstelling van haar verschillende diensten: Werkwinkel, Leerwinkel, Duaal Leren, Cosearching, UB³, Sociaal economie, Jump naar Werk en Infopunt Jobstudent Brussel. De focus lag tijdens dit webinar echter op de Brusselse Werkwinkels, een samenwerking tussen Actiris, VDAB en Tracé Brussel. Zij ontwikkelen steeds een begeleidingstraject op maat voor de Brusselse werkzoekenden met hun specifieke achtergrond.  Via competentieversterking, ondersteuning in sollicitatietechnieken, aanbod van beroepsopleidingen, enz, krijgen ze de kans om te groeien en effectief ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt.  Werkgevers kunnen beroep doen op de Werkwinkels wanneer ze op zoek zijn naar kandidaten voor hun vacatures.

Sociare is een overkoepelende federatie voor werkgevers uit de socioculturele sector (paritair comité 329). Op dit moment telt ze meer dan 800 leden. Voor aangesloten werkgevers biedt ze een scala van diensten aan: belangenbehartiging, ondersteunende diensten, vormingen.  Daarnaast kunnen werkgevers terecht bij Sociare voor meer informatie of adviezen rond bepaalde thema’s zoals arbeidsrecht.

Dit webinar, een initiatief van Actiris en in samenwerking met Tracé Brussel vzw en Sociare, was een primeur. Het vond voor het eerst plaats en ging volledig door in het Nederlands voor Nederlandstalige werkgevers. Dit event zal volgend jaar terug op het agenda staan.