Publicaties en analyse

Terugblik op herziening arbeiders- en bediendenstatuut

Het Verbond van Belgische Ondernemingen(VBO) vroeg 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België om terug te blikken op 25 scharniermomenten in onze economische evolutie. Voormalig minster van werk Monica De Coninck koos voor de herziening van het verschil in statuut tussen arbeiders en bedienden.

Monica De Coninck heeft in haar carrière drie grote ‘disruptiedossiers’ geklaard: de sanering van het OCMW van Antwerpen (als gewezen voorzitter van het OCMW), de activering van leefloners en het statuut arbeiders/bedienden. Terwijl bijna alle landen de statuutverschillen tussen arbeiders en bedienden lieten verdwijnen, gebeurde dat in België niet. Met als gevolg dat we bepaalde jobs degradeerden. Het Grondwettelijk Hof zei in 1993 al dat regering en sociale partners een oplossing moesten vinden. Het mislukte telkens. Pas vlak voor een deadline van datzelfde Hof, 8 juli 2013, werd eindelijk een akkoord met de sociale partners gesmeed.

De volledige vrije tribune van Monica De Coninck vindt u hier.