Pers

Territoires zéro chômeur de longue durée

In de studio van BX1+ (Radio de Bruxelles) werd de Brusselse toepassing van het concept territoires zéro chômeur de longue durée besproken met Gregor Chapelle, directeur-generaal van Actiris en Yves Martens, coördinator van het Collectif Solidarité Contre l’Exclusion.

In het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest wordt het uitbreiden van de Oplossingsgarantie naar voren geschoven als primaire maatregel om de Brusselse werkloosheid aan te pakken. Daarnaast wil de regering ook inzetten op innovatie:

‘[…] zal de Regering in de wijken die hiervoor statistisch het meest relevant zijn, een pilootproject opstarten naar het Frans model van de Territoires Zéro chômeur de Longue durée, maar dan aangepast aan de Brusselse stedelijke realiteit. Het doel hiervan is beter tegemoet komen aan de behoeften van het Gewest en de competenties van de werkzoekenden.’ (Regeerakkoord BHG, blz. 24)

Het concept is gebaseerd op het idee dat langdurige werkloosheid niet onvermijdelijk is. Niemand hoeft werkloos te zijn, iedereen heeft vaardigheden die de samenleving als geheel ten goede kunnen komen. Bovendien zijn er behoeften op wijkniveau die niet worden vervuld. Het experiment heeft tot doel deze twee elementen samen te brengen, zodat de werklozen met hun vaardigheden aan de behoeften van hun buurt kunnen voldoen.

Chapelle gaf aan in het interview dat Actiris het jaar 2020 zal gebruiken om het concept nader te bestuderen en een projectoproep voor te bereiden. In 2021 kunnen dan pilootprojecten van start gaan, waarvoor de gemeenten Vorst en Schaarbeek al interesse hebben uitgedrukt. De zones met nul langdurig werkzoekenden zouden toepasbaar zijn op beperkte populaties van 5000 à 10000 inwoners. In zo’n populatie komt dat neer op een groep 200 à 250 langdurig werkzoekenden, waarvan het project tot doel zou hebben om 100 mensen een job te garanderen (mét contract van onbepaalde duur).

Het hele interview kunt u bekijken op de site van BX1+.