Beleidsnieuws

Technische- en beroepsscholen kritisch voor nieuwe eindtermen

In de nieuwe eindtermen zoals ze nu voorliggen worden technische vakken opgeofferd voor algemene vorming. De technische en beroepsscholen zijn niet tegen een brede basisvorming maar vrezen voor een onevenwicht. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft aangekondigd dat de eindtermen tegen de paasvakantie moeten landen omdat de uitrol is voorzien voor het schooljaar 2021-2022.

Meer dan honderd directeurs van technische en beroepsscholen in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn het erover eens dat ‘de nieuwe eindtermen het DNA van de STEM-scholen aantasten’. Vanuit het werkveld komt ook het signaal dat de algemene eindtermen, zoals Frans en Nederlands, ook een stuk zwaarder worden. Nederlands is belangrijk maar mag niet ten koste gaan van technische en beroepsbagage.

Naast een toename van het ‘watervaleffect’ voorspelt men nog neveneffecten: minder technische of praktische vakken betekent ook een stuk minder vakleerkrachten. Dat heeft sterke implicaties voor het personeel. Bovendien zouden scholen extra omkadering, zoals technische adviseurs, kunnen verliezen. Er zijn nu al leerkrachten tekort in de sector.

De verschillende onderwijsnetwerken zijn ongerust dat ze niet alleen minder goed geschoolde jongeren en arbeidskrachten zullen afleveren, maar dat veel scholieren de lat niet zullen halen en ongekwalificeerd zullen uitstromen. Veel leerlingen die een ambacht willen leren, zouden ook niet zitten te wachten op méér Frans of esthetica.

Minister Weyts (N-VA) laat in een reactie weten ‘gevoelig’ te zijn voor deze signalen en belooft de uitrol van deze eindtermen op te volgen, te evalueren en bij te sturen indien nodig. Het volledige verslag van de discussie in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement kunt u hier terugvinden.