Beleidsnieuws

Structurele discriminatie op de arbeidsmarkt

Aan het huidig tempo duurt het nog decennia voordat mensen van buitenlandse origine evenveel kansen hebben op een job als mensen van Belgische origine. Dat besluit trekt Unia uit het rapport van de nieuwe Socio-economische Monitoring, dat ze samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de twee jaar publiceert. Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, Nathalie Muylle (CD&V) formuleert een aantal maatregelen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwde ons land er in een rapport in 2019 al voor dat de algemene lage werkzaamheidsgraad onze welvaart kan ondermijnen. Hoewel er met een stijgende werkzaamheidsgraad, een dalende werkloosheidsgraad én een dalende inactiviteitsgraad zeker ook positief nieuws te melden valt, is de vooruitgang te traag.

De OESO raadt alle betrokken ministers aan de koppen bij elkaar te steken om de jobkansen van mensen van vreemde origine te verhogen. Volgens Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moeten werkgevers ook gemakkelijker een tijdelijk aanwervingsbeleid kunnen voeren gericht op die groep. Vandaag kijken ze op tegen de administratieve last en de onduidelijkheid die dat met zich meebrengt.   

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle wil per sector een plan voor positieve acties op basis van gender, handicap, leeftijd, migratieachtergrond of opleidingsniveau. Een positieve actie is een initiatief dat discriminatie vermijdt: bedrijven kunnen bijvoorbeeld opleidingsprogramma’s voorbehouden voor vrouwen om hun doorstroom naar managementfuncties te bevorderen, stageplaatsen voor personen met een handicap of studiebeurzen voor kansengroepen (op voorwaarde dat de werknemer nog een aantal jaren blijft werken in het bedrijf).

Het systeem van positieve acties trad exact een jaar geleden in werking maar er werden tot nog toe geen plannen ingediend, al lieten verschillende sectoren en bedrijven hun interesse blijken. Minister Muylle: ‘We zullen alle sectoren daarom aanschrijven om samen met hen een analyse te maken van waar de drempels zitten voor een of meerdere doelgroepen. Op basis daarvan kunnen acties per sector voortvloeien. Daarnaast zullen we bedrijven concreet informeren over de mogelijkheden om positieve acties te voeren’.

Meer info over positieve acties leer je hier.

Zoek een artikel