Beleidsnieuws

Strategie GO4Brussels 2030

In antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Bianca Debaets (CD&V) heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) een overzicht gegeven van de doelstellingen en de stand van zaken met betrekking tot het ambitieuze plan genaamd Strategie GO4Brussels 2030. Dat was nog net voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind vorig jaar te kennen gaf een aantal wijzigingen te willen aanbrengen in de Strategie naar aanleiding van de in maart 2020 begonnen coronacrisis.

De Brusselse regering wil die economische sectoren ondersteunen die kwaliteitsvolle banen opleveren, en dat zijn de digitale economie, de creatieve en culturele industrie (inbegrepen audiovisuele media), toerisme, cultuur, evenementen en erfgoedberoepen, welzijn en gezondheid, transport en logistiek, voedingsberoepen (inbegrepen horeca), de bouw.

De Jongerengarantie wordt verder uitgevoerd. Die bestaat al sedert 2014 en mikt op de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar. Ze heeft als doel elke jongere een baan, opleiding of stage aan te bieden. De garantie werd ondertussen overigens uitgebreid naar alle nieuw ingeschreven werkzoekenden bij Actiris. Een dertigtal maatregelen in deze Strategie zijn gelinkt aan die Jongerengarantie. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de NEET-jongeren tussen 18 en 25 jaar die OCMW-steun ontvangen. NEET-jongeren zijn jongeren die noch een job hebben, noch stage lopen, noch naar school gaan en ook geen opleiding volgen.

In de Strategie wordt ook de hervorming van het betaald educatief verlof (BEV) aangekondigd, de strijd tegen discriminatie bij aanwervingen, de hervorming van de sector van de dienstencheques, de oprichting van de opleidings- en tewerkstellingspolen Logisticity en Digitalcity, enz. In het kader van de Strategie rond scholing en werk werd het Opleidingsplan 2020 geëvalueerd, het alternerend leren en werken en de beroepsopleiding wordt bevorderd. Een Talenpunt moet de meertaligheid van werkzoekenden versterken.

Een aantal beslissingen van het Brusselse relanceplan van 7 juli 2020 werden uitgevoerd, waaronder de invoering van de premie Activa-19, de versterking van de begeleiding van werkzoekenden via Actiris en haar partners, de invoering van een gewestelijk fonds voor de begeleiding van werknemers bij een faillissement, enz. Er wordt tevens gebruik gemaakt van Europese fondsen voor diverse initiatieven.

Het uitgebreide antwoord vindt u hier.

Zoek een artikel