Nieuws uit de sector

STARTPROjecten

De vzw's INTEC BRUSSEL en InBrussel lanceren het initiatief STARTPROjecten om Brusselse jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werklozen, NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) en werkzoekenden uit kansengroepen via opleiding, begeleiding en tewerkstelling in een werkervaringsproject, sterker te maken om een volwaardige job op de arbeidsmarkt te vinden.

Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zal STARTPROjecten in Brussel verschillende uitdagingen op zich nemen. STARTPROjecten wil enerzijds het volledige Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen inzake IT-gebonden materies, en anderzijds de bestaande initiatieven rond doorstroom van leerlingen helpen optimaliseren en uitbouwen.

STARTPROjecten zet in op vier uitdagingen:

  • Via een werkervaringsproject binnen de sociale economie Nederlandstalige scholen in Brussel ondersteunen in het beheren en onderhouden van hun ICT-uitrusting.
  • Stimuleren van digitale vaardigheden en STEM-geletterdheid bij kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs en opleidingsinitiatieven. In het informatica FabLab “The IT Garage” kunnen scholen en opleidingsinitiatieven kennis maken met nieuwe technologieën zoals 3D printers en robotten.
  • Via samenwerking met vzw InBrussel bijdragen aan het reduceren van schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom door het coachen en begeleiden van Brusselse jongeren.
  • Samenwerkingen opzetten om gericht werklozen, jongeren en NEET-jongeren in Brussel die nu onder de radar vallen van Actiris en VDAB te bereiken voor werkervaringsprojecten, deeleconomie en sociale economie.

Meer info over INTEC BRUSSEL vindt u hier, meer info over InBrussel hier

Zoek een artikel