Nieuws uit de sector

SONAR 2021-2022

Profo organiseert in 2021-2022 het traject SONAR (Samen Onderweg Naar ArbeidsRijpheid). Via dit traject stomen ze jongeren klaar voor hun toekomstige arbeidsdeelname (hetzij via Aanloopfase, hetzij via arbeidscontract). Zo kunnen zij zich reeds tijdens hun 'wachttijd' optimaal voorbereiden op een vlot vervolgtraject, en bovendien blijft dankzij SONAR het voltijds engagement van de leerlingen gewaarborgd.

Het traject beslaat 13u per week om aan de voltijds-engagementsvraag te voldoen en ambieert de jongeren te bereiken die nu (te) vaak door de mazen van het net glippen. Het groepsconcept kan lokaal volgens de noden ingezet worden en bestaat uit vier niet-lineaire en flexibel in te zetten pijlers: BOOST (sollicitatiegerichte en intensieve opleiding mét arbeidssimulatie), Time-in (persoonlijke ontwikkeling naar arbeidsbereidheid), PICTURE360 (taalontwikkeling voor anderstaligen en taalzwakkeren) en KOMPAS (groepsdynamische activiteiten, basisvaardigheden en competentieontdekking).

Meer info leest u hier.

Zoek een artikel