Beleidsnieuws

Slaagkansen cursussen Nederlands

12.447 Brusselaars schreven zich in 2019 via het Huis van het Nederlands Brussel voor het eerst in voor cursussen Nederlands leren en oefenen (NT2-modules). 59 procent (7.377) slaagde in hun opleiding, 13 procent (1.595) slaagde niet en 28 procent (3.475) nam niet deel aan de examens. Dat liet Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle weten in antwoord op een vraag van Annabel Tavernier (N-VA) in de Vlaamse commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 6 mei 2020.

Dalle vond vooral opvallend dat de cijfers in Brussel, de steden Antwerpen en Gent, en de Vlaamse provincies niet zoveel verschillen: ‘De slaagpercentages daar variëren van 56 procent in de stad Antwerpen – dus lager dan in Brussel – tot 71 procent in de provincie Limburg. Het grootste verschil tussen Vlaanderen en Brussel vind je bij de cursisten die wel starten, maar niet deelnemen aan de examens. In Brussel gaat het over 28 procent, in Vlaanderen over 10 procent in West-Vlaanderen en 25 procent in Gent.’

Het relatief groter aantal afhakers in Brussel is wellicht te wijten aan het feit dat in Vlaanderen verhoudingsgewijs meer cursisten worden begeleid en opgevolgd door het Agentschap Integratie en Inburgering of de stedelijke agentschappen Atlas en IN-Gent in het kader van de verplichte inburgering, door VDAB en/of door de OCMW’s. In Brussel is de verplichting nakend maar nog niet in voege. De officieel tweetalige en de facto sterke meertalige context van Brussel maakt bovendien dat Nederlands leren voor nieuwkomers als minder hoogdringend wordt aangevoeld.

Dat begeleiding helpt, bewijzen de slaagcijfers na de taalbaden die de Brusselse CVO’s organiseren in opdracht van VDAB. In 2019 lag het slaagpercentage van de inschrijvingen in het Huis van het Nederlands Brussel op 70 procent, versus 15 procent niet-geslaagden en 15 procent niet-deelnemers. Of de meer intensieve begeleiding de enige verklaring vormt voor het succes van de taalbaden, moet wel nog worden onderzocht. De Vlaamse regering heeft alvast aan het Huis van het Nederlands Brussel de opdracht gegeven onderzoek te voeren naar de verwachtingen, motivatie en persoonlijke doelstellingen bij volwassenen die in Brussel Nederlands leren. Het onderzoek focust op succesfactoren en valkuilen in het leertraject van deze taalleerders. Het project zit momenteel in een voorbereidende fase en zal lopen van juni 2020 tot juni 2022.

Dalle werkt ook nog samen met Vlaams minister van Integratie en Inburgering Bart Somers om een meerjarige beheersovereenkomst 2021-2025 op te stellen met het Huis van het Nederlands Brussel. Die zal ook besproken worden met de VGC.

Hier vindt u het verslag met meer details en cijfers.