Publicaties en analyse

Schoolverlatersrapport 2021

Het schoolverlatersrapport volgt de jongeren die de school verlieten in 2019 en gaat na hoeveel van hen als werkzoekend zijn ingeschreven bij VDAB op 30 juni 2020. De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden. Door een koppeling te maken met verschillende data worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.

In 2019 verlieten 65.311 jongeren in Vlaanderen de school. Eén jaar later was 10,1% of 6.600 van deze schoolverlaters bij VDAB ingeschreven als werkzoekend. Tegenover juni 2019 is het werkzoekendenpercentage gestegen met 1,2%. In vroege coronatijd lijkt deze stijging mee te vallen.

Wat nemen we mee uit het schoolverlatersrapport? Het is duidelijk dat enkele bevinden jaar na jaar bevestiging krijgen. Het hebben van een diploma blijft ontzettend belangrijk om een job te vinden. Van de jongeren die de school verlaten zonder diploma heeft 28% na één jaar nog geen job. Bij jongeren met een diploma hoger onderwijs is dat maar 5%. Zo is het ook duidelijk dat hoe hoger geschoold iemand is, hoe kleiner de kans is om na een jaar werkzoekend te zijn. Jongeren met een STEM-diploma of een zorg diploma blijven het goed doen op de arbeidsmarkt. En jongeren die hun specialisatiejaar (een zevende jaar BSO of TSO) voltooien, ondervinden daar ook de voordelen van wat betreft werk vinden.

Corona had op sommige schoolverlaters meer impact dan op andere schoolverlaters. Het gaat vooral om schoolverlaters uit opleidingen die gelinkt kunnen worden aan sectoren en beroepen waar de werkgelegenheid zwaar te lijden had onder de vroege coronacrisis en waarin er minder kansen op een job waren. Het is afwachten wat de impact van corona zal zijn op de volgende studie.

'Dat een crisis een impact kan hebben op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters of jongeren is niet nieuw', aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. 'Daarom dat ik samen met het Europees sociaal fonds ongeveer 50 miljoen euro investeer de komende 3 jaar in 50 lokale partnerschappen over heel Vlaanderen om meer dan 12.000 kwetsbare jongeren onder de 30 jaar te begeleiden naar werk en drempels hierbij weg te helpen. Deze partnerschappen bestaande uit gespecialiseerde jongerenorganisaties, lokale besturen en VDAB willen een antwoord bieden op enkele knelpunten in de dienstverlening naar kwetsbare jongeren, zoals de versnippering en overlap in het aanbod en de vele doorverwijzingen. De partnerschappen bundelen expertise in verschillende levensdomeinen, zodat ze kunnen inspelen op zeer uiteenlopende hulpvragen van jongeren', aldus minister Crevits.

U kunt het rapport schoolverlaters 2021 hier downloaden.

Zoek een artikel