Beleidsnieuws

Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel definitief

Op 10 november keurde het parlement van het Brussels Gewest in plenaire zitting het Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel rond de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden goed. 

Eerder werd het akkoord in commissie goedgekeurd, alsook in commissie en plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Dit betekent dat het Samenwerkingsakkoord nu definitief is goedgekeurd.

Dit ambitieuze akkoord regelt gemeenschappelijke initiatieven tussen Vlaanderen en Brussel met betrekking tot onder meer de uitwisseling van vacatures, arbeidsmarktanalyses, knelpuntberoepen, de uitbouw van Werkwinkels, het Talenpunt, kennis van de Nederlandse taal, duaal leren, het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Polen Opleiding en Werk, de werking van BANSPA, en nog veel meer.

De parlementsleden die tussenkwamen in het debat naar aanleiding van de goedkeuring wezen er op dat het Talenpunt (‘Cité des Langues’) zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd, alsook dat er heel wat jobopportuniteiten in Vlaanderen liggen voor Brusselse werkzoekenden. Minister voor Werk Bernard Clerfayt (Défi) wijst er op dat Vlaanderen geografisch gezien vlakbij Brussel ligt, en dat je niet voor elke job in het Vlaams Gewest zeer goed Nederlandskundig moet zijn.

Momenteel wordt ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Actiris klaargestoomd, waarin concrete, becijferde doelstellingen zullen staan.

U kan het debat in het Brussels Parlement hier in extenso lezen.