Beleidsnieuws

Samenwerkingsakkoord gezamenlijke werkinspecties

De Vlaamse Regering keurde vorige week vrijdag het samenwerkingsakkoord goed tussen het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie rond het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen over werk.

Het akkoord stelt als doelen:

  • de samenwerking versterken tussen de gewestelijke inspectiediensten bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid;
  • een correcte toepassing van de wetgeving en betere inspectie en controle op de naleving ervan;
  • het uitwisselen van informatie;
  • het verlenen van ondersteuning in de voorbereiding en uitvoering van acties rond het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen;
  • het organiseren van vorming en opleidingen.

In het verleden was er minder behoefte om een soortgelijk samenwerkingsakkoord af te sluiten. Door de bevoegdheidsuitbreidingen van de zesde staatshervorming (economische migratie, dienstencheques, RSZ-doelgroepverminderingen) is nauwere samenwerking tussen de gewestelijke sociale inspectiediensten, en dus een samenwerkingsakkoord hieromtrent, noodzakelijk geworden.

U kunt meer details terugvinden in de nota aan de Vlaamse Regering en het samenwerkingsakkoord.