Beleidsnieuws

Resultaten praktijktesten

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelde Hannelore Goeman (sp.a) en Zoé Genot (Ecolo) een vraag over de resultaten van de praktijktesten en de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt in 2018 aan bevoegd minister Didier Gosuin (Défi). Enkele andere parlementsleden traden mevrouw Goeman en Genot bij in hun vragen.

De ordonnantie voor de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, die de arbeidsinspectie praktijktesten en mystery calls toelaat, bestaat een jaar. Het resultaat van deze ordonnantie is dat er 15 zaken geopend werden in 2018 waarvan er één naar justitie ging. Dit lijkt de parlementairen zeer laag, gezien UNIA in 2017 sprak over 167 dossiers in Brussel. De vragen voor minister Gosuin zijn de volgende: wat is de evaluatie, hoe verklaart men deze cijfers, hoe verloopt de samenwerking en communicatie met partners, wordt er meer ingezet op de opleiding van de inspecteurs en komen er meer doorlichtingen?

Minister Gosuin begrijpt de bezorgdheden, maar benadrukt in zijn antwoord dat 2018 het eerste jaar van de ordonnantie was en dat Brussel de eerste in Europa is waardoor er geen wettelijk voorbeeld is en voorzichtigheid nodig is. Er komen heel wat juridische zaken bij kijken die nog verder uitgewerkt moeten worden zodat de ordonnantie optimaal kan uitgevoerd worden. De minister bevestigt dat er 15 dossiers zijn geopend bij de inspectie rond discriminatie bij aanwerving. Van de 15 werden er negen gesloten zonder gevolg, leidden er drie tot een waarschuwing, kwamen er twee bij justitie terecht en is er nog één in behandeling. Deze dossiers gingen over geslacht (zeven), handicap (drie), etnische afkomst (twee), leeftijd (twee) en zwangerschap (één). De inspectie voerde ook vier praktijktesten uit, maar deze leverden geen bewijzen op. De tests worden enkel uitgevoerd na een klacht en ze kunnen bijvoorbeeld niet om een hele sector door te lichten. Er is dan ook een nauwe samenwerking met UNIA en het Instituut voor Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen (IGVM) die klachten doorgeven over werk in Brussel. Het is de bedoeling een databank aan te leggen met de gegevens van de klachten, zowel van UNIA en IGVM als van de inspectie zodat men gerichtere testen kan doen. De inspecteurs kregen in 2018 een opleiding van UNIA en IGVM. Er is gekozen om geen promotiecampagne te doen, maar samen te zitten met de betrokken sociale partners die dan hun klanten kunnen inlichten. Want – zeker voor het loket – moet er nog meer ingezet worden op vertrouwen en communicatie.

U kan hier meer lezen (vanaf p.9).

Zoek een artikel