Beleidsnieuws

Reorganisatie werkgelegenheidsvoorzieningen

In de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels hoofdstedelijk gewest stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) een mondelinge vraag aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) met betrekking tot de vereenvoudiging van het aantal instellingen en initiatieven om werkzoekenden aan een job te helpen. 'Het kan bijna niet anders dan dat de Brusselse werkzoekenden en werkgevers af en toe door de bomen het bos niet meer zien', aldus het parlementslid.

In zijn antwoord stelde bevoegd minister Bernard Clerfayt (DéFI):

'Zonder rekening te houden met de opleidingsinstellingen (Bruxelles Formation, VDAB, de instellingen voor socioprofessionele inschakeling en sociale promotie, enzovoort), werken er meer dan honderd instellingen samen met Actiris. De lijst is te raadplegen op de website van Actiris. Bepaalde instellingen kunnen verschillende keren partner zijn bij verschillende maatregelen ter begeleiding van werkzoekenden. In 2020 heeft Actiris de relevantie van de partnerschappen geëvalueerd. De resultaten daarvan zijn voorgesteld geweest tijdens het beheerscomité van 17 december 2020.

Momenteel werken de teams van Actiris op basis van de aanbevelingen die in het kader van deze evaluatie werden geformuleerd aan een actieplan dat aan de sociale gesprekspartners zal worden voorgesteld. De beleidsmaatregelen van GO4Brussels 2030 op het gebied van de reorganisatie van de plaatselijke werkgelegenheidsvoorzieningen heb ik nog niet uitgevoerd, en wel om twee redenen. Ten eerste wil ik de voorstellen in verband met de partnerschappen van Actiris afwachten. Ten tweede komen de huidige prioriteiten uit GO4Brussels tegemoet aan de crisissituatie waarin we al meer dan een jaar verkeren, en dus ook aan het herstelplan.'

De volledige vraag en antwoord kan u hier lezen.

Zoek een artikel