Publicaties en analyse

Rapport: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs 2019

In het rapport Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs van maart 2019 staan cijfers in tabellen en grafieken over de vroegtijdige schoolverlaters op basis van de administratieve data van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De vierde editie van dit rapport behandelt de zes meest recente, opeenvolgende schooljaren waarvoor de cijfers beschikbaar zijn: van 2011-2012 tot en met 2016-2017.

Welke cijfers vind je in het rapport? De globale Vlaamse cijfers, gedetailleerde cijfers van vroegtijdig schoolverlaten volgens een reeks leerlingenkenmerken zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit, onderwijsvorm, onderwijsloopbaan en sociaal-economische thuissituatie en enkele kerncijfers per provincie, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Vlaamse centrumsteden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende in het schooljaar 2016-2017 met 21,5% het hoogst aantal vroegtijdige schoolverlaters, gevolgd Antwerpen met 12,5%, Limburg met 11,2%, Oost-Vlaanderen met 10% en West-Vlaanderen met 9,4%. Centrumsteden doen het doorgaans minder goed dan het Vlaamse gemiddelde.

Reactie van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ‘De aantrekkingskracht van onze arbeidsmarkt verleidt ook jongeren om zonder diploma de schoolbanken te verlaten. Ze wagen hun kans om een job te vinden. Het behalen van een diploma blijft echter de hefboom om duurzaam werk te vinden. Niet verwonderlijk dat bijna één derde van de jongeren een jaar na het schoolverlaten zich dan ook inschrijft bij de Examencommissie secundair onderwijs of een centrum van het volwassenenonderwijs om toch een kwalificatie te halen.’

U kunt het rapport hier raadplegen.

Meer informatie vindt u ook op de website van Onderwijs Vlaanderen.