Beleidsnieuws

Projectoproep voor maatwerkbedrijven in de sociale economie

Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Werk en Sociale Economie, gaat twee projectoproepen lanceren voor maatwerkbedrijven in de sociale economie. Ze voorziet hiervoor 6 miljoen euro. Deze projectoproepen komen er nadat de sociale economie steeds meer wordt uitgedaagd door technologische en economische veranderingen. Het eerste project heeft als doel om de werkomgeving in maatwerkbedrijven innovatiever en duurzamer te maken. Het tweede project wil bedrijven ondersteunen in het behalen van het verplichte kwaliteitslabel. Bedrijven kunnen per project maximaal 65.000 euro ontvangen om te investeren.

Het project met focus op innovatie en duurzaamheid voorziet middelen enerzijds om te investeren in infrastructuur of materiaal dat het werk van de werknemers van maatwerkbedrijven kan verlichten. Voorbeelden hiervan zijn co-bots, intelligente kassasystemen, intelligente weegschalen, regelbare tafels etc. Anderzijds kunnen deze middelen ook aangewend worden voor investeringen in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Meestal gaat dit om investeringen in elektrische fietsen voor verplaatsingen in het woon-werkverkeer. 

Een tweede projectoproep mikt op ondersteuning bij het behalen van een kwaliteitslabel zoals bepaald is in het kwaliteits- en registratiemodel in het beleidsdomein werk en sociale economie. Maatwerkbedrijven moeten namelijk tegen 2 september 2021 beschikken over een kwaliteitslabel. Deze projecten kunnen onder meer gaan over een klantgericht beleid, vorming van personeel of budgetbeheer.