Nieuws uit de sector

Projectoproep initiatieven sociale en democratische ondernemingen

Het GOB BEW, dat staat voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Economie en Werkgelegenheid, doet een oproep naar alle ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk in het Brusselse om projecten in te dienen die innoverend zijn, nieuwe banen scheppen, veranderingen teweegbrengen in het management van de onderneming, aan opschaling doen of de informele economie formaliseren.

De Brusselse administratie verwacht onder meer dat de ingediende projecten inspelen op een sociale of maatschappelijke behoefte, de principes van het participatief beheer respecteren, een voorbeeldfunctie vervullen en economisch gezien levensvatbaar zijn.

Een jury beoordeelt de ingediende projecten. Winnaars kunnen tot 80.000 euro subsidie bekomen. Op vrijdag 21 februari en dinsdag 10 maart vinden infosessies over deze projectoproep plaats in respectievelijk Schaarbeek (1030) en Sint-Gillis (1060).

U vindt hier alle details en de inschrijfformulieren met betrekking tot deze interessante oproeplancering.

Verdere inlichtingen kan u bekomen door te mailen naar werkgelegenheid@gob.brussels.