Beleidsnieuws

Precaire jobs in Brussel

In de commissie voor economische zaken en tewerkstelling van het Brussels parlement stelde Magali Plovie (Ecolo) een vraag aan minister Didier Gosuin (DéFI) over werkende armen. Ze stelde dat de werkloosheid in Brussel wel vermindert, maar de kwaliteit van de jobs er niet op vooruitgaat en het hebben van een job geen garantie is om uit de armoede te blijven.

Minister Gosuin gaf enkele interessante statistieken mee over precaire jobs. Ongeveer 90% van de mensen tewerkgesteld in het Brussels gewest (met woonplaats in Brussel of elders) hebben een contract van onbepaalde duur. Ongeveer 10% van de werkenden in Brussel heeft dus een contract van bepaalde duur, tegenover 9,4% in Vlaanderen en 13% in Wallonië. De tijdelijke tewerkstelling in Brussel bedraagt slechts rond de 1,6%. Tot slot werkt 20% van de werkenden in Brussel deeltijds, wat minder is dan in Vlaanderen (26%) en Wallonië.

Daartegenover hebben maar 85% van de actieve populatie van Brussel (die in Brussel of elders werken) een contract van onbepaald duur, en hebben 15% een contract van bepaalde duur. 22% van de werkenden die in Brussel wonen, werken deeltijds; ongeveer een kwart van die deeltijds werkenden zouden liever voltijds werken, maar dat percentage is aan het dalen.

Tot slot bekritiseerde minister Gosuin ook de Jobs Deal van de federale overheid. Die zou gebruikt kunnen worden om problematieken zoals die van de precaire jobs aan te pakken, maar de twintig voorstellen van de gewesten voor de Jobs Deal werden zelfs niet besproken. Gosuin zou de deal willen gebruiken om gezamenlijke oplossingen te verzamelen om kwalificatieniveau en tewerkstelling te verhogen. Sinds meer dan een half jaar is hij echter niet meer betrokken bij de verdere ontwikkeling van de deal.

Meer details vindt u in het verslag van de commissie (vanaf blz. 4).