Publicaties en analyse

Positieve impact van tewerkstelling op levensverwachting

Het centrum voor Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel deed de afgelopen jaren onderzoek naar de ongelijkheden in levensverwachting in België en presenteerde vorige maand zijn onderzoeksresultaten. Daaruit bleek dat tewerkstelling een positieve impact heeft op de levensverwachting. 

In het onderzoek (onder leiding van prof. dr. Sylvie Gadeyne en prof. dr. Christophe Vanroelen) werden drie variabelen naar voren gebracht die een duidelijke impact op de levensverwachting in België hebben, namelijk de scholingsgraad, de werksituatie en de gezinssituatie. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op analyses van de Belgische bevolking tijdens de periode 1991-2016.

Voor de variabele tewerkstelling was de impact op de levensverwachting heel opmerkelijk, en kon men verschillen tussen mannen en vrouwen waarnemen. Bij werkloze mannen was het sterftecijfer dubbel zo hoog dan bij werkende mannen. Bij werkloze vrouwen lag de sterftegraad 64% hoger dan bij werkende vrouwen. Verder bleken werklozen met een hoger opleidingsniveau een ietwat lagere sterftekans dan werklozen met een laag opleidingsniveau te hebben, waar er dus sprake was van een zeker beschermend effect van het opleidingsniveau. Echter, binnen iedere opleidingsgroep waren de werklozen steeds slechter af dan de werkenden.

Lees de belangrijkste resultaten hier of via de website van het VBO. 

Zoek een artikel