Nieuws uit de sector

Positieve acties op de arbeidsmarkt

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, zitten er vandaag nog heel wat werkzoekenden met een migratieachtergrond op de reservebank. Mensen met heel wat talenten en competenties die niet worden aangesproken, noch ingezet. Volgens het Minderhedenforum moet de nieuwe regering resoluut de kaart trekken van een doelgroepenbeleid mét positieve acties. 

Positieve acties zijn programma’s en maatregelen, van tijdelijke aard, om de feitelijke ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken in één of meerdere aspecten van hun sociaaleconomische leven. Deze acties gelden voor een groep die gekenmerkt wordt door een wettelijk beschermd discriminatiecriterium en geven personen met een migratieachtergrond een duwtje in de rug om de nadelen verbonden aan hun achtergrond te voorkomen, compenseren en corrigeren. Maar ook werkgevers -uit de publieke, private en social profit sector- spelen een belangrijke rol. Zij kunnen alvast inspiratie opdoen aan de hand van deze brochure, die een hands on handleiding biedt om aan de slag te gaan met positieve acties voor personen met een migratieachtergrond. 

Bekijk ook het animatiefilmpje hier:

 

Daarnaast kwamen op 11 juni werkgevers, vrouwen met een migratieachtergrond en belangenorganisaties samen op een tweedaagse zoekconferentie om te verkennen hoe een brug gebouwd kan worden tussen deze vrouwen als potentiële werknemers en werkgevers. Recente onderzoeken toonden aan dat werkgevers zoeken naar talent, en veel van deze vrouwen dit potentieel hebben. Echter, de afstand tussen vraag en aanbod is te groot doordat ze elkaar onvoldoende kennen en bereiken. Werkgevers geven aan dat ze deze vrouwen kansen willen geven, maar niet goed weten hoe ze aan te trekken en te behouden. Op deze zoekconferentie onderzocht men gezamenlijk hoe ze dit probleem kunnen aanpakken en kunnen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt, met concrete acties zoals rekruteringsacties, slimme opleidingsvormen en creatieve trajecten naar werk. 

(Deelnemende organisaties: UNIZO, VOKA, Minderhedenforum, Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen CAW, Departement Werk en Sociale economie, ESF, Federgon, Agoria, Gezinsbond, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Zorgambassadeur, VERSO en VDAB)

Meer info leest u hier

Zoek een artikel