Nieuws uit de sector

Optimalisatie van interne werking van organisaties

De bedoeling van het Venture Philanthropy Fonds, waarvan sinds 2015 PNB Paribas Fortis Private Banking de financiële partner is, bestaat erin mee te werken aan of de aanzet te geven tot een proces van structurele versterking van de geselecteerde organisaties. Dit door het financieren van externe consultancy en van bepaalde strategische investeringen en door het inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting. Organisaties (vzw’s of sociale economiebedrijven) gevestigd in België en actief op het vlak van sociale inclusie in België kunnen intekenen op deze oproep. Koepelorganisaties of federaties kunnen niet intekenen, noch organisaties in hun oprichtingsfase.

De ondersteuning (maximum 80.000€) loopt over drie jaar en de doelstellingen worden in overleg met de directie en de Raad van Bestuur van de organisatie opgemaakt. Elke geselecteerde organisatie zal werken met een begeleider van de Koning Boudewijnstichting, een vertrouwenspersoon die de organisatie zal ondersteunen in haar aanpak. De steun concretiseert zich op volgende drie accenten: financiering van externe consultancy, investeringen die leiden tot versterking van de strategie, mits in overeenstemming met de resultaten van de consultancyopdracht, inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting.

De selectieprocedure verloopt in diverse fasen, met daarbij ook bezoeken aan de kandidaat-organisaties en gesprekken met hun trekkers. Naast de maatschappelijke impact van de organisatie zijn ook de leiderschapskwaliteiten en de openheid voor verandering van de sleutelfiguren belangrijke elementen.  

Je kan een projectvoorstel indienen tot en met 8.11.2021, de bekendmaking volgt op 14.06.2022. Voor specifieke vragen kan je Marielle Demilie contacteren op 0495 58 68 28. Je kan al de informatie ook terugvinden op de website.

.