Nieuws uit de sector

Oproep Lerend Netwerk Arbeidsmarktkrapte

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) publiceert de oproep Lerend Netwerk Arbeidsmarktkrapte.

Uit een analyse van het Steunpunt Werk, het departement WSE en de VDAB is gebleken dat er nog heel wat (inactieve) arbeidsreserves zijn die mits bijkomende ondersteuning inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden voor de arbeidsmarkt. Met het oog op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het belangrijk dat we ook dit onbenut arbeidspotentieel actief gaan aanspreken en naar de arbeidsmarkt toeleiden. Een Lerend Netwerk kan hier ruimte creëren om te experimenteren met nieuwe methodieken om enerzijds de moeilijkst bereikbare personen (of: arbeidsreserves) te vinden en te activeren. Anderzijds kan via een lerend netwerk ingezet worden op constructieve samenwerking m.b.t. de kwalitatieve doorstroom van deze reserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt. 

Deze opdracht voorziet in het opzetten van een faciliterend ondersteuningsaanbod voor de toekomstige promotoren binnen de ESF-oproepen 455 & 457, alsook andere relevante actoren en stakeholders in het betrokken werkveld van diverse activerende dienstverleningen. Deadline is dinsdag 30 juli 2019. Meer info vindt u hier