Nieuws uit de sector

Nood aan concrete acties om 80% werkzaamheidsgraad te bereiken

Voka publiceerde recentelijk een opiniestuk over de doelstelling van de nieuwe federale regering om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Volgens de organisatie ontbreken in het regeerakkoord echter concrete acties om deze doelstelling te halen.

Voka gaat alvast wel akkoord met de aangehaalde thema's in het regeerakkoord: inzetten op opleiding, re-integratie van langdurig zieken, flexibele arbeidsorganisatie op bedrijfsniveau, nieuwe manieren van werken zoals telewerk, vrijstelling van werkgeversbijdrage voor eerste aanwervingen, meer mobiliteit op de arbeidsmarkt, langer aan het werk blijven, activeren van uitkeringsstelsels (via cumul), naar een eenheidsstatuut. Wat er volgens hen echter ontbreekt, zijn concrete acties. Want het is nodig dat de arbeidsmarkt en -organisatie grondig wordt hervormd om de doelstelling te halen én om de negatieve effecten van de coronacrisis qua jobverlies aan te pakken.

Volgens Voka moet de federale regering initiatief nemen om werven te deblokkeren waar nodig en is het noodzakelijk dat het federaal beleid ten volle flankerend en ondersteunend werkt ten opzichte van het Vlaamse beleid. 

Meer leest u hier.