Publicaties en analyse

Nog sterker inzetten op duaal leren

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) vragen in een gezamenlijke oproep, gericht aan Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts, aandacht voor de bijzondere omstandigheden waarin een grote groep jonge mensen deze maand de secundaire school achter zich laat. Ze roepen werkgevers en onderwijsverstrekkers op om deze jongeren alle kansen en ondersteuning te geven die zij nodig zouden hebben. Beide adviesraden hernieuwen ook hun engagement voor een aantrekkelijk en sterk duaal leren en werkplekleren.

Een groeiend aantal jongeren haalt hun secundair diploma dankzij duaal leren en andere vormen van werkplek leren en dit aantal zal nog groeien. Vandaag zijn er 96 duale trajecten en vanaf volgend schooljaar stijgt het aantal naar 128. Op 1 februari 2021 waren er 1792 leerlingen in duaal leren ingeschreven, verspreid over 74 studierichtingen en 190 scholen. 5.127 erkende ondernemingsvestigingen staan klaar. Duaal leren beperkt zich momenteel nog tot het secundair en secundair-na-secundair onderwijs. In september 2022 volgen het volwassenenonderwijs en later ook het hoger onderwijs. Het is dus enorm belangrijk om naast de korte termijn, ook na te denken over de middellange termijn, met het oog op de verduurzaming van duaal leren in het opleidingslandschap.

De Vlor en de SERV stellen zes actielijnen voor om het duaal leren bij alle betrokkenen aan te moedigen, te stimuleren en te versterken.

  1. Klare taal hanteren. Stage, werkplekleren, duaal leren, … het zijn heel wat verschillende begrippen die niet altijd zuiver gehanteerd worden. De Vlor en de SERV willen de begrippen dan ook helder omschrijven. Duaal leren is een specifieke vorm van werkplekleren. Het mag geen containerbegrip worden.
  2. Inzetten op begeleiding. In blijven zetten op kwalitatieve begeleiding, zowel op school als in de onderneming is cruciaal om van duaal leren een succes te maken.
  3. Inzetten op matching. Elke leerling moet een geschikte onderneming vinden om zijn of haar opleiding bij te volgen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de trajectbegeleiders, sectormedewerkers en werkplekbegeleiders om de juiste plek te vinden en om eventuele problemen tijdig te signaleren.
  4. Inzetten op aanbod. Er moet een gericht, doordacht en overlegd aanbod aan duale trajecten zijn, dat rekening houdt met interesses van leerlingen, regionaal economisch weefsel en arbeidsmarktnoden.
  5. Voortgezet en doelgericht sensibiliseren. De Vlor en de SERV vragen een doorgedreven, doel- en doelgroepgerichte sensibilisering zodat het duaal leren verder kan groeien. Deze sensibilisering richt zich naar leerlingen, ouders, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, sectoren en ondernemingen.
  6. Een goede, sterke leerweg voorzien voor alle leerlingen. Ten slotte herhalen de Vlor en de SERV hun bezorgdheid dat veel, vaak kwetsbare, leerlingen geen plaats zullen vinden in het stelsel van duaal leren. Voor deze jongeren moet een aangepast leertraject worden voorzien om te voorkomen dat zij zonder kwalificatie het secundair onderwijs verlaten.

Bij dit persbericht zit een bijlage met getuigenissen van leerlingen, ondernemingen, scholen en een ouder over het afstuderen in een duale richting in deze coronatijden. De rode draad is dat hoewel het niet altijd gemakkelijk was, iedereen de voordelen van een duaal traject ziet en gelooft in de toekomst.

Lees hier het hele artikel, de oproep en alle getuigenissen.

Zoek een artikel