Nieuws uit de sector

Nieuwe regeling studentenwerk

Door de coronacrisis werd er voor 2020 een nieuwe regeling wat betreft het studentenwerk ingevoerd. Zo zullen de uren gepresteerd in het tweede kwartaal 2020 niet afgetrokken worden van de jaarlijks 475 uren.

In normale omstandigheden, zonder COVID-19, mogen studenten 475 uren werken als jobstudent. Dan zijn ze enkel de solidariteitsbijdrage van 2,71% verschuldigd.  De regering maakte hierop een uitzondering om studenten aan te moedigen om (meer) aan de slag te gaan tijdens de coronacrisis. Hierdoor kunnen werkgevers meer studenten inzetten; voornamelijk in een aantal kritische sectoren zoals de grootdistributie, de voedingssector, de zorgsector,…

De nieuwe maatregel houdt in dat de uren die de student presteert in het tweede kwartaal van 2020 (namelijk april, mei, juni) niet zullen meetellen in het jaarlijks contingent van 475 uren. Concreet betekent dit voor studenten dat ze meer dan 475 uren per jaar met een studentencontract kunnen werken en maar 2,71% sociale bijdragen moeten betalen.      

Ook voor de werkgever is dit goed nieuws. Zo is op 26 mei in het Staatsblad verschenen dat deze uren die studenten presteren in het tweede kwartaal van 2020 ook vrijgesteld worden van bedrijfsvoorheffing.

Ouders halen hier ook een voordeel uit: in normale omstandigheden zouden jongeren sneller niet meer fiscaal ‘ten laste’ zijn van de ouders. Maar in dit laatste geval komt er een aanpassing van de wetgeving aan. De inkomsten van de student in het tweede kwartaal zullen niet meegerekend worden om te bepalen of de student fiscaal ten laste blijft. 

Kindergeld – situatie voor jongeren die in Brussel wonen

Indien een student meer dan 240u in het 2e kwartaal (april-mei-juni) werkt, dan verliezen de ouders het kindergeld voor deze drie maanden. Deze regel werd tot op heden voor Brussel (nog) niet aangepast. Hier dienen jobstudenten en ouders dus wél rekening mee te houden. De verdere maatregelen en eventuele versoepelingen die genomen zullen worden kunnen steeds teruggevonden worden op de website van Student@Work op de pagina i.v.m. de coronacrisis.      

Het Infopunt Jobstudent Brussel tracht steeds op de hoogte te blijven over de veranderende regels i.v.m. studentenwerk. 

Meer info? Contacteer het Infopunt Jobstudent via jobstudent@jumpnaarwerk.brussels, via Facebook of via de nummers 0484/80 91 73 - 0486/75 41 96.