Beleidsnieuws

Nieuwe premie Tetra+

De GOB Economie en Werkgelegenheid heeft een nieuwe premie bekendgemaakt, de Tetra+ premie, een herwerking van de voormalige Tetrapremie die beschikbaar was tot 19/05/2021. De nieuwe Tetra+ premie is bedoeld voor de sectoren die het meest getroffen zijn door de Coronamaatregelen, namelijk de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer. De premie is beschikbaar van 2 tot en met 30 juni 2021.

Een aantal voorwaarden die golden voor de oude Tetrapremie werden gewijzigd, namelijk;

  • Ondernemingen die tijdens de referentieperiode 25% tot 39,99% van hun omzet verloren hebben, hebben recht op het forfaitbedrag waarin de Tetrapremie voorziet.
  • Ondernemingen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven in 2019 en 2020 moeten geen bepaalde omzetdrempel bereikt hebben om deze premie te kunnen ontvangen. Voor ondernemingen die vóór 2019 in de KBO zijn ingeschreven blijft de minimumjaaromzet van 2019 daarentegen gelden om de premie te kunnen krijgen.
  • Voor de berekening van de VTE's wordt de sociale balans van 2019 in aanmerking genomen zoals die is gepubliceerd bij de NBB op 2 juin 2021.
  • Voor de ondernemingen in een btw-eenheid wordt de omzet van het lid van de btw-eenheid dat de premie-aanvraag indient in aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag van die eenheid.
  • De premie is uitgebreid naar de taxisector (code NACE btw 49.320).

Het forfaitbedrag wordt dus berekend op basis van wanneer je onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank (2020, 2019 of vroeger), het omzetverlies (in vergelijking met de referentieperiode 2019), het aantal VTE tewerkgesteld in je onderneming (hiervoor wordt gekeken naar de sociale balans van het jaar 2019) en het aantal vestigingseenheden.

Ondernemingen die reeds een Tetrapremie hebben ontvangen kunnen nog steeds aanspraak maken op een Tetra + premie indien zij hun sociale balans van 2019 opnieuw hebben gepubliceerd voor 2/06/2021 of  wanneer bijkomende vestigingseenheden in rekening kunnen worden gebracht met betrekking tot de aanvraag voor de Tetrapremie.

Welke ondernemingen in aanmerking komen voor de Tetra+ premie, hangt af van de NACE code waaronder de onderneming valt. Daardoor komen veel sociale inschakelingsondernemingen niet in aanmerking voor deze premie. Er wordt nog gewerkt aan een specifieke ondersteuning voor sociale inschakelingsondernemingen. Deze premie wordt ook beperkt door de Europese staatssteunwetgeving en valt onder de De-Minimis regeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de GOB BEE of bij het adviesagentschap Sociale Economie (fransje.wagemans@tracebrussel.be).