Pers

Nederlands oefenen in mini-stad

Het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer transformeerde het Huis van het Nederlands tot een mini-stad waar laaggeletterden Nederlands konden oefenen in de context van het dagelijkse stadsleven. Cursisten leerden er onder meer om naar de dokter te gaan, een appartement te zoeken, enzoverder.

U kunt de reportage hier bekijken: