Beleidsnieuws

Minister Clerfayt preciseert kerntaken Actiris

Eén van de beleidsprioriteiten bij Actiris is de digitalisering van de diensten, zowel voor de werkgevers en werkzoekenden als voor het interne beheer. De voltooiing van het unieke dossier voor de werkzoekenden en voor de werkgevers zal enerzijds de automatische matching op basis van de competenties mogelijk maken en anderzijds ertoe leiden dat de consulenten meer tijd krijgen om de werkzoekenden en de werkgevers te begeleiden. Hetzelfde geldt voor de informatisering van de interne diensten, aldus de Brusselse minister voor Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) in antwoord op een vraag van Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) tijdens de Brusselse Commissie Economische Zaken en Tewerkstelling op 18 december 2019. 

In de samenwerking die de minister wil opstarten met de algemene directie en het directiecomité van Actiris, worden de huidige prioritaire beleidswerven en de verwachtingen vanuit de gewestelijke beleidsverklaring, zoals het project 'Territoires zéro chômeur de longue durée', onder de loep genomen voor de jaarplanning 2020-21, waarbij rekening wordt gehouden met de budgettaire limieten en de juridische haalbaarheid van alle projecten.

Clerfayt: ‘Aan het opleidingsinkomen zal stapsgewijs gewerkt worden. Met een opleiding moeten werkzoekenden hun kwalificaties kunnen verbeteren, zodat ze zich duurzaam kunnen inschakelen op de arbeidsmarkt. Bovendien moeten de opleidingen en de noden van de arbeidsmarkt op elkaar afgestemd worden.’ 

Wat betreft de afstemming van de competenties van de werkzoekenden op die waarnaar de werkgevers op zoek zijn, worden er verschillende beleidswerven uitgerold en opgestart, zoals de opleidings- en tewerkstellingspolen.

Tenslotte worden de samenwerkingsovereenkomsten inzake gekruist beleid herzien. Dit betreft overeenkomsten tussen het gewest, de gemeenschappen, de Cocof, VDAB Brussel enzovoort. Bovendien wordt er een analyse van het opleidingsaanbod uitgevoerd om te bepalen welke opleidingen view.brussels moet bijsturen en/of ontwikkelen. 

De uitgebreide vraag van het parlementslid en het volledige antwoord van de minister kan u hier lezen.