Publicaties en analyse

Minister Clerfayt en Brusselse werkgevers bespreken Brusselse arbeidsmarkt

Minister van werkgelegenheid en beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) ontmoette recentelijk een twintigtal grote werkgevers uit het Brusselse Gewest die lid zijn van Beci. Ze voerden gesprekken om na te denken over het thema: De Brusselse arbeidsmarkt beter beheren?

Steven Vanackere, vicevoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en directeur van de Nationale Bank van België, presenteerde een overzicht van de arbeidsmarkt in België en Brussel, en legde bijzondere nadruk op de manier waarop we de werkgelegenheidsgraad moeten berekenen. Hoewel de nationale werkgelegenheidsgraad aan de lage kant is, krijgt men toch ander beeld wanneer deze waarde in voltijdsequivalenten wordt uitgedrukt. Daarbij vermeldt men dat deeltijdswerk in België meestal een vrijwillige keuze is van de werknemer en ongewild deeltijdswerk onder het Europese gemiddelde ligt. Deeltijdswerk dient als oplossing zeker te worden bevorderd om onze werkgelegenheidsgraad op te krikken, des te meer omdat het beantwoordt aan de wens van werknemers.

Daarnaast communiceerde men de zorgwekkende bevinding dat in België slechts 8,5% van de volwassenen deelneemt aan permanente vorming. Zowel de minister als de werkgevers bevestigden dat vorming van groot belang is en een uitdaging vormt, niet alleen voor werkzoekenden, maar voor alle werknemers gedurende hun loopbaan. SD Worx, ook aanwezig op het rondetafelgesprek, pleitte voor aanzienlijke incentives voor al wie werkt aan het verbeteren van zijn of haar bekwaamheden. Steven Vanackere oordeelde dat er ook stimulansen nodig zijn om de opleidingen te promoten die rechtstreeks leiden tot werkgelegenheid. Verder moet men opleidingen in beroepen die niet meer bestaan, een halt toeroepen. Deze middelen zouden we veel beter besteden aan opleidingen voor veelbelovende sectoren, zoals de bouw. 

U leest hier meer.