Publicaties en analyse

Mentoring naar werk voor hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers

Onderzoekers van HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) onderzochten in dit rapport de inzet van mentoring naar werk als instrument om de weg naar duurzaam werk op niveau te faciliteren voor hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers.

De tewerkstellingskloof tussen personen van buitenlandse herkomst enerzijds en de ‘autochtone’ bevolking anderzijds is bijzonder hoog in België. Hoewel er heel wat beleidsinitiatieven worden genomen, lijken beleidsinspanningen in Vlaanderen zich slechts beperkt te vertalen in positieve arbeidsmarktuitkomsten voor personen van buitenlandse herkomst. Daarom is er nood aan een vernieuwd instrumentarium: een interventie in de vorm van 'mentoring naar werk'. Hierbij is het principe dat een anderstalige nieuwkomer met een ervaren mentor in eenzelfde professionele sector wordt ‘gematcht’. De mentor ondersteunt dan de anderstalige in zijn weg naar/op de arbeidsmarkt.

In het onderzoek -dat tot stand kwam in het kader van het project @level2work- volgden de onderzoekers de opzet en implementatie van vier ‘mentoring naar werk’- initiatieven. Ze evalueerden of mentoring daadwerkelijk een meerwaarde biedt voor de mentees, en identificeerden tips & tricks voor de opzet van ‘mentoring naar werk’-initiatieven.

U kan het volledige rapport hier lezen.