Nieuws uit de sector

Meer jobstudenten aan het werk in 2014

In 2014 is de studentenarbeid met vijf procent toegenomen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels). Maar liefst 469.000 jobstudenten (56 procent  vrouwen, 44 procent mannen) gingen aan de slag.  Het is al de vijfde jaarlijkse stijging op rij.

Studenten hebben per jaar 50 dagen waarin ze mogen werken met verminderde sociale bijdragen. Ongeveer vijf procent heeft zijn volledige pakket van vijftig dagen opgebruikt. Gemiddeld werkt een student 22 dagen per jaar. Een dag is niet noodzakelijk een volledige werkdag. Ook dagen van enkele uren worden bij de RSZ aangegeven als volledige dagen.  In de toekomst zou dit systeem veranderen naar vierhonderd uren per jaar, een wetsvoorstel hieromtrent ligt al klaar.

De zomer blijft hét seizoen voor studentenarbeid. In 2014 werd 59 procent van het aantal gewerkte dagen gepresteerd in het derde kwartaal (juli-september). Maar ook het aantal gewerkte dagen buiten het zomerkwartaal nam toe met 3,4 procent.  Steeds meer studenten verdienen dus ook tijdens het schooljaar een centje bij.

In totaal zijn in 2014 voor € 759 miljoen studentenlonen aangegeven bij de RSZ. Dat komt neer op 1616 euro per student. Per (aangegeven) dag levert een gemiddelde studentenjob 73 euro op. Uit de studie van Randstad blijkt dat een gemiddeld uurloon schommelt tussen  € 10 en  € 14.

Sinds januari 2015 is Jump naar Werk gestart met het project ‘Op weg naar je studentenjob’. Op woensdagnamiddag kunnen Brusselse jongeren terecht voor een individuele begeleiding in hun zoektocht naar een Studentenjob.  We geven een update aan hun cv, maken hen vertrouwd met de jobkanalen en geven nuttige sollicitatietips.


Interesse? 

Stuur een mail naar jump@tracebrussel.be of
 

Project Studentenjobs, een realisatie van Tracé Brussel vzw.