Beleidsnieuws

Loopbaanpaden en -uitkomsten STEM-studenten

De Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gaf recentelijk het onderzoeksrapport Techniek 10 jaar later: Loopbaanpaden en -uitkomsten van STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)-studenten vrij. 

Nieuwe uitdagingen in onze samenleving doen de vraag naar STEM-profielen toenemen, maar het blijft voor werkgevers problematisch om voldoende geschikte arbeidskrachten met een technische achtergrond te vinden. Dit probleem neemt alsmaar meer toe door het krimpende arbeidsaanbod, de groeiende vervangingsvraag, maar ook omdat te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Bovendien is het risico reëel dat STEM-afgestudeerden niet doorstromen naar STEM-jobs. Om jongeren toch te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse regering het STEM-actieplan uit waarin er 8 doelstellingen opgenomen werden om tegen 2020 te realiseren. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de minister door IDEA Consult, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma. De studie focust zich op de loopbaanpaden en -uitkomsten voor schoolverlaters, met speciale aandacht voor afgestudeerden uit STEM-studierichtingen uit verschillende onderwijsniveaus. Daarnaast wou men ook begrijpen waarom personen zonder STEM-diploma toch in een STEM-job terechtkomen (match/mismatch). De (mis)match rond STEM werd in deze studie op een kwantitatieve manier in kaart gebracht met behulp van zowel desk research van bestaande databronnen als nieuwe bevragingen. 

Uit het onderzoek blijkt dat 3 op 4 STEM-afgestudeerden een eerste job binnen hun eigen studiegebied hebben, terwijl 1 op 2 STEM-afgestudeerden start in een job die qua niveau en studiegebied aansluit bij hun diploma. Slechts een derde van de respondenten betrad de arbeidsmarkt na de inwerkingtreding van het STEM-actieplan. Verder blijkt er een sterk verband te zijn tussen de situatie qua (mis)match in de eerste en in de huidige job: in veel gevallen wordt een mismatch uit de eerste job namelijk meegesleept doorheen de verdere loopbaan. 

Daarnaast werd er ook bestudeerd welke factoren samenhangen met mismatch in de eerste job, waaruit blijkt dat socio-demografische variabelen zoals geslacht, leeftijd en origine geen rol spelen. Wel hangt het risico op mismatch in de eerste job samen met het diplomaniveau en de positionering van afgestudeerden op de arbeidsmarkt tijdens hun zoektocht naar hun eerste job.

U kan het volledige onderzoeksrapport hier lezen. 

Zoek een artikel