Beleidsnieuws

Loopbaanheroriëntatie noodzakelijk door digitalisering

In antwoord op een mondelinge vraag van Brussels parlementslid Viviane Teitelbaum (MR) werd duidelijk dat Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi) een beleid hanteert waarbij loopbaanoriëntatie centraal staat, zeker op het vlak van digitalisering. Deze mondelinge vraag werd gesteld op de Commissievergadering Economische Zaken en Tewerkstelling van 5 februari.

Teitelbaum vroeg zich af hoe de Brusselse Regering de structurele werkloosheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest concreet gaat terugdringen en het probleem van knelberoepen gaat aanpakken. Concreet legde ze de nadruk op de digitalisering van de arbeidsmarkt die een heel nieuwe lading aan gekwalificeerde arbeidskrachten vraagt.

Clerfayt toonde met een aantal voorbeelden aan dat er in Brussel stevig wordt ingezet op het aanreiken van digitale vormingen. 

Om de link met de bedrijfswereld niet te verliezen zal er op 18 februari 2020 een sectorale kaderovereenkomst inzake digitale beroepen worden afgesloten tussen de Brusselse Regering, de sociale partners en het College van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof). Ook de clustersamenwerking tussen de sociale partners, de economische sector, VDAB, Bruxelles Formation en Actiris resulteert al jaren in het uitwerken van nieuwe ICT-opleidingen die steeds inspelen op de noden van de arbeidsmarkt. Ten slotte investeert de Brusselse Regering in initiatieven om vrouwen aan te zetten zich te scholen tot IT’er, zoals 'Talent Challenge' en 'Job Discoveries'.

Clerfayt wil de komende jaren verder investeren in nieuwe digitale opleidingen en vertrekt daarvoor vanuit de noden van de werkgevers.

De volledige Commissievergadering Economische Zaken en Tewerkstelling van 5 februari vindt u hier terug.