Publicaties en analyse

#LessIsMore2019

In aanloop van de federale verkiezingen in mei, lanceert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) het verkiezingsmemorandum #LessIsMore2019.

Met Less Is More benadrukt het VBO dat we met minder meer kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld minder openstaande vacatures, minder lasten op arbeid, minder files, minder administratie, enzoverder. Na de verbreding van de voorbije vijf jaar via bijvoorbeeld loonlastenverlagingen, werkgelegenheidsmaatregelen en pensioenhervormingen kiezen ze nu voor meer verdieping in voor bedrijven cruciale domeinen.

Het memorandum wil voornamelijk een antwoord formuleren op 4 grote uitdagingen en bevat daartoe concrete antwoorden op sociale vraagstukken, economische uitdagingen, ecologische bedreigingen en governanceproblemen. Zo beveelt het VBO onder andere ook enkele maatregelen aan met betrekking tot de arbeidsmarkt: een beperking van de werkloosheid in de tijd, gekoppeld aan een ambitieus regionaal activeringsbeleid; het wegwerken van remmen op tewerkstelling, via het inkorten en vereenvoudigen van de invoeringsprocedures inzake arbeidstijd en arbeidsorganisatie; een soepelere economische migratie; het verder opwaarderen van STEM-richtingen; een versterking van actieve en passieve kennis van de tweede landstaal, en een verruiming van de mogelijkheden om Engelstalige lessen te volgen in het (hoger) onderwijs.

U kan het volledige memorandum hier lezen.

Zoek een artikel