Opinie en advies

Leren en werken wordt ondergewaardeerd

In gesprek met Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van het ondernemersplatform VKW, stelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) openhartig: "Leren en werken wordt onderbenut en ondergewaardeerd".  De conceptnota "Duaal Leren", die ze samen met Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) opmaakte, wil daar verandering in brengen. Leren en Werken is een volwaardige leerweg en moet ook zo gepercipieerd worden. Er dient ingezet te worden op een duidelijke studieoriëntering van jongeren, die bijdraagt tot realistische verwachting van arbeidsmarktmogelijkheden.

Inspiratie werd onder andere gehaald in Duitsland. Daar stappen jongeren in opleidingstrajecten vanuit een positieve motivatie, en niet, zoals al te vaak in ons onderwijssysteem, als ‘onderste, laagste trap’ van het watervalsysteem.

Crevits beseft dat een dergelijk systeem ook van bedrijven heel wat engagement vraagt. In Duitsland is één op vier bedrijven een leerbedrijf. Het zijn voornamelijk KMO’s die kansen bieden aan jongeren in deze ‘Duale Ausbildung’.

Een groot verschil met België is de waarde die aan het stelsel gehecht wordt, ook door de bedrijfsleiders zelf.  In België wordt de tewerkstelling van leerjongeren bemoeilijkt door het gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot het statuut van deze jongeren. Doorheen proefprojecten wil de minister samenwerkingsmodellen tussen sectoren, bedrijven en scholen testen en zo vorm geven aan “Duaal leren” en de voorwaarden hiervoor.

Bedrijven die meer informatie wensen kunnen gerust contact opnemen met carl.lamote@ond.vlaanderen.be.

Lees het interview in het juninummer van het VKW-magazine ‘Ondernemen’.