Vooraan

Leren en Werken netwerkt

Tracé Brussel, Actiris, VDAB Brussel en VGC organiseerden deze week een netwerkdag voor de begeleiders en leerkrachten actief in de Brusselse Centra Leren en Werken. Bijna honderd collega’s maakten zich op woensdagnamiddag vrij om kennis te maken, zich te informeren en te netwerken. 

Na de verwelkoming door Steven Vervoort, Algemeen directeur Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gaven Lies De Landtsheer van VDAB en Joachim Hoeree van Actiris info over de Brusselse arbeidsmarkt en de Rand. De twee arbeidsbemiddelingsdiensten duidden de kansen voor jongeren na hun schoolloopbaan in een centrum Leren en Werken. In werkgroepen werd door Esther Soeryanto en Joachim Hoeree nader ingegaan waarvoor jongeren terechtkunnen bij Actiris en VDAB.

Evi Neven, Directrice van de Afdeling Secundair Onderwijs & Leerlingenbegeleiding van het Departement Onderwijs en Vorming Vlaanderen, lichtte de conceptnota "Samen tegen Schooluitval" toe van de drie Vlaamse ministers Vandeurzen (CD&V), Crevtis (CD&V) en Muyters (N-VA), voorgesteld en goedgekeurd begin juli op de Vlaamse Regering. Marc Jordens & Annelore Vrancken van het Werkloosheidsbureau Brussel van de RVA verduidelijkten de recente veranderingen met betrekking tot het statuut van Alternerend Leren en de maatregelen die voor deze jonge werkzoekenden gelden.  Medewerkers van de jongerenafdeling van de vakbond ACV, (Tom Vrijens en Elke Oeyen)  vulden aan met praktijkverhalen en brachten enkele knelpunten in het vizier. Tenslotte gaf Franz Pieters de leerkrachten en trajectbegeleiders meer uitleg over verschillende EPOS-projecten op de grens van onderwijs en arbeidsmarkt.  

Zoek een artikel