Opinie en advies

Leer- en loopbaanoffensief

In opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse Overheid stelde een team van arbeidsmarktexperten een advies op voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Voortbouwend op een eerder experten-advies, focust men op de mismatch op de arbeidsmarkt, de geringe beweging die er is in de Vlaamse loopbanen, en de te lage opleidingsmotivatie en -participatie.

Centraal staat de vraag hoe een leer- en loopbaanoffensief de kwaliteiten en ambities van de beroepsbevolking kan laten aansluiten op wat werkgevers verwachten. Daarbij gaat men in op de veranderingen die nodig zijn op vlak van beleid, organisatie en bestuur. Meer specifiek reikt het advies drie sporen aan om dat leer- en loopbaanoffensief vorm te geven: een eerste spoor bestaat uit het ontwikkelen van een werkend leer- en loopbaansysteem, een tweede geeft aanbevelingen om de loopbaaninertie te doorbreken en in te zetten op loopbaantransities en een derde omvat zeven werven waarmee een bestuursstructuur voorgesteld wordt om dit alles te kunnen realiseren.

Het advies bevat ook goede praktijken uit het binnen- en buitenland en reikt concrete handvaten en acties aan om mee aan de slag te gaan. Enkele afgeronde projecten vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen bijvoorbeeld mee vorm geven aan initiatieven gericht op actieve loopbanen tijdens de tweede loopbaanhelft.

Klik hier voor het volledige advies ‘Naar een leer- en loopbaanoffensief’.